Creative WaveStudio

Creative WaveStudio

Miễn phí
Creative WaveStudio để cho anh thực hiện hầu hết mọi thể hình dung được nghe-sửa chữa
Người dùng đánh giá
3.8  (36 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.6
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Creative WaveStudio để cho anh thực hiện hầu hết mọi thể hình dung được nghe-sửa việc ông tiện dùng. Trực giác mạnh mẽ của nó dùng diện và dễ-dùng công cụ hoàn hảo tuyệt đối beginners, chưa đủ mạnh để trải qua màn hình đúng là những nhạc sĩ.
Tính năng:
- Trực tiếp máy ghi âm
- Mạnh sửa đồ nghề
- Lột đồ với Audio Clean-lên
- Cải đạo âm thanh định dạng
Thông tin được cập nhật vào: